Szkolny Konkurs pt.: „PORTRET NASZEGO PATRONA”

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie uczniom postaci księżniczki świętobliwej Eufemii raciborskiej.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.

Regulamin konkursu:

 1.  Konkurs jest adresowany do uczniów ZSE w Raciborzu.
 2. Prace muszą być wykonane samodzielnie (mieć metryczkę: imię i nazwisko autora oraz klasa).
 3. Tematem prac ma być portret księżniczki świętobliwej Eufemii raciborskiej – patrona szkoły ZSE w Raciborzu.
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 5. Format prac: A 2 lub A1.
 6. Prace należy dostarczyć do 20 maja 2022 r. Pani mgr Stanisławie Janiszewskiej.

Kryteria oceny prac:

 1. podobieństwo do wizerunku patrona szkoły ZSE w Raciborzu -księżniczki świętobliwej Eufemii raciborskiej.,
 2. samodzielność wykonania,
 3. estetyka wykonania,
 4. oryginalność w doborze techniki plastycznej.

Prace oceni powołane w tym celu jury.

Prace konkursowe przechodzą na własność ZSE w Raciborzu i nie podlegają zwrotowi autorom prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału