Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) zaprasza, drugi rok z rzędu, do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie fotografii przyrodniczej „Dzikie, piękne, polskie”. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy kochają dziką naturę i fotograficzną pogoń za najpiękniejszym światłem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia przedstawiające dziką przyrodę – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, a także elementy przyrody nieożywionej. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski. 

Na fotografiach nie mogą być widoczne obiekty, które powstały w wyniku działalności człowieka np. domy, słupy, drogi.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną.

Konkurs jest bezpłatny dla osób niepełnoletnich. W przypadku osób dorosłych opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Nagrody

Kategoria „Dorośli”
• I miejsce: 1.200 zł oraz cenna nagroda rzeczowa
• II miejsce:600 zł oraz nagroda rzeczowa
• III miejsce: 300 zł oraz nagroda rzeczowa

Kategoria „Młodzież”
• I miejsce: 600 zł oraz cenna nagroda rzeczowa
• II miejsce: 300 zł oraz nagroda rzeczowa
• III miejsce: 100 zł oraz nagroda rzeczowa

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r.

Szczegóły