Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Konkursu Papieskiego 2022 pt.:

„Z zachwytu dla istnienia”.

I.                        Etap konkursu:
  • Składa się z 25 pytańzamkniętych.
  • W każdym z pytań tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa.
  • Test zawiera pytania z zakresu nauczania papieża Franciszka i Jana Pawła II w tematyce ekologii opierając się o encykliki Centesimus annus oraz Laudato si.
  • Na rozwiązanie testu masz 20 minut.
  • Test możesz rozwiązać tylko 1 raz.
  • Pracuj samodzielnie.W przeciwnym wypadku test zakończy się przed czasem.
II.           Gdzie się zalogować na TEST online:
  • Konkurs trwa od 1 marca do 12 czerwca 2022 roku.
  • Konkurs skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 2000 r.
  • I etapKonkursu Papieskiego odbędzie się od 1 do 31 marca. Uczestnicy quizu online, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów zakwalifikują się do II etapu – testu, który będzie dostępny od 20 do 27 kwietnia.

 

Dodatkowych informacji udziela: mgr Stanisława Janiszewska