Wyniki konkursu


DO UDZIAŁU W XVI POWIATOWYM KONKURSIE NA OZDOBY WIELKANOCNE ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM W RACIBORZU

 

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych świetlic, domów kultury, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz osób dorosłych z terenu powiatu raciborskiego

i rybnickiego.

 1. Każdy uczestnik może przedstawić na konkurs po jednej pracy, wykonanej indywidualnie w dowolnej technice
 2. Komisja w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Działu Etnografii i Działu Oświatowego Muzeum w Raciborzu oceni prace.
 3. Każda z prac powinna zawierać następujące, czytelnie zapisane dane: imię i nazwisko autora pracy, numer telefonu kontaktowego, w przypadku ucznia nazwę szkoły i numer klasy, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu szkoły lub opiekuna.

Brak powyższych danych spowoduje jej odrzucenie.

 1. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekun wyraża zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku w celach wystawienniczych, promujących konkurs, wystawę i Muzeum w Raciborzu. Klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pracą. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 1. Prace należy składać Prace należy składać u Pani mgr Stanisławy Janiszewskiej do dnia 29.03.2022 r.
 2. Posiedzenie jury odbędzie się w Muzeum w Raciborzu w dniu 04.04.2022 r.
 3. Posumowanie konkursu wraz z otwarciem okolicznościowej wystawy

         nastąpi  w Muzeum w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 1 w Niedzielę

        Palmową 10.04.2022 r. o godz. 1500, na które zapraszamy

         wszystkich uczestników konkursu i opiekunów.

 1. Wystawa prac konkursowych będzie udostępniona zwiedzającym           

          w terminie 10.04. do 24.04.2022 r. przy ul. Gimnazjalnej 1.

 1. Zwrot prac konkursowych nastąpi w dniach 04.- 07.05.2022 r.  
 2. Po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Muzeum w Raciborzu.
 3. Dodatkowych informacji udziela: Pani mgr Stanisława Janiszewska