Ruszyła rekrutacja stypendialna do zagranicznych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata 2022-2024. Zapraszamy do udziału.

Szczegóły