Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wszystkie klasy zgłaszają się na swój egzamin na ok 50 minut przed egzaminem, jednakże – ze względów bezpieczeństwa – w dniu 23 czerwca 2020 ściśle wg poniższego harmonogramu:

Data egzaminu

Oddział

Godzina

  

23.06.2020

3E 9.10
2L 9.20
3F 9.30
3h 9.40

Najważniejsze informacje organizacyjne:

  1. Wejście do szkoły będzie możliwe tylko głównym wejściem od ul. Gimnazjalnej 3: obowiązkowo z zasłoniętymi ustami i nosem.
  2. Brama szkoły od ul. Reymonta będzie zamknięta.
  3. Przed budynkiem szkoły nie tworzymy tłumów zachowując między sobą ok. 2 m odległości.
  4. Po wejściu na teren szkoły i przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować ręce.
  5. Na teren szkoły można wnieść tylko przybory potrzebne i dozwolone podczas egzaminu. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, kurtek, maskotek itd.
  6. Dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej można odsłonić usta i nos.
  7. Po zakończonym egzaminie i wyjściu z sali egzaminacyjnej, zasłaniamy usta i nos i niezwłocznie opuszczamy teren szkoły tą samą drogą.
  8. Po wyjściu ze szkoły rozchodzimy się i nie tworzymy tłumu przed budynkiem szkoły.

Pozostałe zasady związane z bezpieczeństwempobierz

Harmonogram egzaminów – pobierz