W dniu 20.03.2019r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyło się spotkanie z przedstawicielem austriackiej firmy logistycznej LKW WALTER p. Krzysztofem Adamczukiem.

Założone w 1924 roku wiedeńskie przedsiębiorstwo należy do największych tego typu w Austrii. W głównej mierze koncentruje się na organizacji transportu ładunków całopojazdowych na obszarze Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Grupa LKW Walter jest koncernem prywatnym odnoszącym znaczące sukcesy w Austrii. Firma zatrudnia pracowników mówiących w 35 językach, pochodzących z 40 krajów świata, wśród których dużą grupę stanowią Polacy.

W spotkaniu udział wzięli przyszli spedytorzy, logistycy, ekonomiści oraz handlowcy. Młodzież miała okazję zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi praktyk zawodowych, stażu oraz  podejmowania w przyszłości  pracy w tej firmie. W trakcie spotkania uczniowie wykazywali duże zainteresowanie przed -stawianą tematyką, zadawali szereg pytań zarówno w języku polskim jak i w niemieckim. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Na zakończenie dokonano uroczystego podpisania porozumienia o  współpracy.

Porozumienie podpisał pan Krzysztof Adamczuk – HR Manager, WALTER GROUP oraz pan mgr inż. Paweł Ptak – dyrektor szkoły.