JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Podpisany przez rodzica wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej można złożyć:

1) w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym,

2) osobiście przez Rodzica w sekretariacie, z pominięciem dni: 22-23.06.2020r. z zachowaniem PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA i OBOWIĄZKOWO z zakrytymi ustami i nosem.

Podpisane przez rodzica oświadczenie wyboru rozszerzenia i udziału w lekcjach religii: – pobierz

można złożyć:

  • jako zeskanowany dokument przesyłając go na adres: rekrutacja@ekonomikraciborz.pl
  • osobiście przez Rodzica w sekretariacie, z pominięciem dni: 22‑23.06.2020r. z zachowaniem PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA i OBOWIĄZKOWO z zakrytymi ustami i nosem.

 

Skierowanie na badania będzie wydawane w terminie późniejszym.

 

Zapraszamy do składania dokumentów.