W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Ekonomicznych świętowaliśmy 104 -tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji odbyła się Uroczysta Akademia.

Młodzież przedstawiła spektakl w formie poranku poetycko muzycznego. W spektaklu zostały  zaprezentowane  utwory  takich  poetów  jak: Franciszek  Karpiński,  Adam Mickiewicz,  Cyprian  Kamil  Norwid  jak  też  Maria  Konopnicka,  czy Konstanty Ildefons Gałczyński.

Młodzi artyści wykonali również następujące utwory:  Biały krzyż, Rozkwitały pąki białych róż, Nie żałuję, Rota, Miasto 44.

Występ spotkał się z gorącym przyjęciem zarówno przez grono pedagogiczne jak też uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.