Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zrealizowali zajęcia praktyczne z przedstawicielami JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 3054. Było to szkolenie strzeleckie, którego tematyka obejmowała takie zagadnienia jak bezpieczeństwo obchodzenia się z bronią, budowa i obsługa broni strzeleckiej, podstawy strzelectwa oraz postawy strzeleckie. Młodzież z dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań oraz wyrażali zainteresowanie podjęciem służby w formacjach mundurowych po ukończeniu nauki.