W dniu 12 czerwca 2024 r. w naszej szkole rozpoczyna się realizacja programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów klasy mundurowej, w którym zajęcia będą prowadzić żołnierze Wojska Polskiego. Głównym celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych. 3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.