W listopadzie w naszej szkole zorganizowaliśmy warsztaty profilaktyczne dla 14 klas.
W warsztatach wzięły udział klasy pierwsze, trzecie i czwarte(po szkole podstawowej). Pan Grzegorz Romanow wraz ze swoim zespołem zrealizował bogaty program profilaktyczny skierowany do młodych ludzi. On sam określa to mianem „desantu profilaktycznego”. Celem było dostarczenie rzetelnej wiedzy o substancjach zmieniających świadomość oraz negatywnych konsekwencjach zażywania tych substancji. Młodzież aktywnie i chętnie uczestniczyła w warsztatach. Być może to ziarenko w postaci dostarczonych informacji wykiełkuje w przyszłości jako świadoma i zinternalizowana postawa wobec używek.