Klasy 2b, 2d i 3d wzięły udział w warsztatach rozwijających kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Było sympatycznie☺️, kompetentnie👩🏼‍💻, a nawet smacznie🍎🍫🤓. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec wyzwań i zagrożeń płynący z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Młodzież otrzymała certyfikaty i gadżety za udział w projekcie. Projekt jest współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia i Edukacji.