Na czym polega projekt?

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie. W grupie mogą zdziałać zdecydowanie więcej! Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Dlatego w ramach projektu TO(działa)MY!, placówka będzie  mogła starać się o dofinansowanie wybranego projektu. 

Cele projektu:

  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
  • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją,
  • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

Etapy projektu:

  1. Część obowiązkowa projektu – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z trzech zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.
  2. Część dodatkowa projektu – wyjątkowa możliwość uczestniczenia w konkursie grantowym Fundacji Santander Bank Polska na dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Dofinansowanie zostanie przyznane 30-stu placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w regulaminie.

Zaproszeniu do akcji towarzyszy spot promocyjny. Zachęcamy do jego obejrzenia i udostępnienia:

https://www.youtube.com/watch?v=bVDefrUQi9w&feature=youtu.be

https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/todzialamy/227

Koordynator projektu: mgr Katarzyna Myszi

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez e-dziennik,
lub
 e-mail: k.myszi@ekonomikraciborz.pl