21 września 2020 r. rusza rekrutacja do projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE  w Raciborzu – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

To okazja do poszerzenia Twoje wiedzy oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji  i uprawnień.

 TEGO nie możesz przeoczyć!

Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie!!!!!!!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich dokumentów

(ze strony www.ekonomikraciborz.pl lub z sekretariatu) i złożenie ich w sekretariacie szkoły do dnia 04 listopada 2020 r.

 

Do pobrania dla uczniów:

Informacje o projekcie

Regulamin projektu ZSE

Formularz zgłoszeniowy – uczeń ZSE

Ankieta rekrutacyjna – uczeń ZSE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika RODO

 

Do pobrania dla nauczycieli:

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel ZSE

Ankieta rekrutacyjna – nauczyciel ZSE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika RODO

O projekcie

Ekonomik daje swoim uczniom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Ułatwia przyszłym absolwentom start na rynku pracy.

Rozpoczynamy drugą edycję projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu- etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  w ZSE  w Raciborzu. Wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 52 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 15 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów  i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zdobywania przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień i umiejętności, rozwijanie współpracy z pracodawcami m.in. w formie organizacji staży zawodowych, wizyt studyjnych oraz stworzenie warunków nauki zbliżonych do naturalnych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych. Poprawa efektywności nauki i przygotowanie przyszłych kadr pracowniczych adekwatnie do potrzeb pracodawców.  

Czas trwania projektu: 01.09.2020r.-31.12.2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu na stronie  www.ekonomikraciborz.pl