„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu – etap II”

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

W związku ze zgłoszonym odwołaniem do projektu:  „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE  w Raciborzu – etap II” komisja rekrutacyjna dokonała ponownej weryfikacji wniosków i zgodnie z regulaminem zmieniła listę osób zakwalifikowanych. Listę zamieszczamy poniżej.

Nazwisko i imię Klasa
Tyrański Remigiusz IID
Gowin Denis IID
Łuczywek Jan IID
Klimas Mateusz IIH
Malura Paulina IIH
Lucyk Nicol IIH
Porwoł Karolina IIH
Fergisz Katarzyna IIH
Kobielusz Klaudia IIH
Gawełek Karolina IIH
Kałus Monika IIH
Kampka Wiktor IIC
Tkacz Róża IIC
Taratuta Oliwia IIC
Opioła Natalia IIC
Strachota Klaudia IIC
Górny Paulina IIC
Kłos Paweł IIC
Mazur Martyna IIB
Janik Rafał IIB
Bajak Jessica IIB
Rzotki Agnieszka IIB
Mordeja Wiktoria IIB
Boehm Dariusz IIB
Rucińska Natalia IIB
Dudek Agnieszka IIL
Grzenia Emilia IIL
Płotek Mateusz IIL
Pawlik Aleksander IIL
Cudzich Klaudia IIR
Czogała Tatiana IIR
Kośmider Jakub IIR
Miechówka Magdalena IIR
Stokowska Monika IIR
Wieczorek Leticja IIR
Grzyb Oliwia IIE
Czech Anna IIE
Zaleska Karolina IIE
Pluta Joanna IIA
Biernacki Leszek IIA
Pieczarek Dominika IIA
Drajok Laura IIA
Kwiatkowska Oliwia IIA
Magdziak Dominika IIA
Sikora Oliwia IIA
Smoleń Wiktor IIA
Foitzik Karolina IIA
Bedrunka Patrycja IIA
Marcinek Julia IIA
Kołeczek Wiktoria IIA
Widenka Oliwia IIA
Brodala Borys IID
   
Lista rezerwowa  
Trąd Sebastian IIC
Kijański Bartosz IIC
Łaszewicz Marcin IID

 

LISTA NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 1. Kostka Tomasz
 2. Kwaśny Justyna
 3. Gawlik Beata
 4. Wereszczyńska Agnieszka
 5. Luterek Katarzyna
 6. Małek Olga
 7. Ogonowska Marta
 8. Gacka Regina
 9. Myszi Katarzyna
 10. Skurk Danuta
 11. Czech Piotr
 12. Ptak Paweł
 13. Kobylak Zygmunt
 14. Sobczak Iwona
 15. Rostek Ewa

Uwaga uczniowie klas drugich, rekrutacja uzupełniająca do projektu trwa tylko do 11.12.2020 r.!!

21 września 2020 r. rusza rekrutacja do projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE  w Raciborzu – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

To okazja do poszerzenia Twoje wiedzy oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji  i uprawnień.

 TEGO nie możesz przeoczyć!

Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie!!!!!!!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich dokumentów

(ze strony www.ekonomikraciborz.pl lub z sekretariatu) i złożenie ich w sekretariacie szkoły do dnia 04 listopada 2020 r.

 

Do pobrania dla uczniów:

Informacje o projekcie

Regulamin projektu ZSE

Formularz zgłoszeniowy – uczeń ZSE

Ankieta rekrutacyjna – uczeń ZSE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika RODO

Do pobrania dla nauczycieli:

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel ZSE

Ankieta rekrutacyjna – nauczyciel ZSE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika RODO

O projekcie

Ekonomik daje swoim uczniom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Ułatwia przyszłym absolwentom start na rynku pracy.

Rozpoczynamy drugą edycję projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu- etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  w ZSE  w Raciborzu. Wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 52 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 15 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów  i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zdobywania przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień i umiejętności, rozwijanie współpracy z pracodawcami m.in. w formie organizacji staży zawodowych, wizyt studyjnych oraz stworzenie warunków nauki zbliżonych do naturalnych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych. Poprawa efektywności nauki i przygotowanie przyszłych kadr pracowniczych adekwatnie do potrzeb pracodawców.  

Czas trwania projektu: 01.09.2020r.-30.06.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu na stronie  www.ekonomikraciborz.pl

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu – etap II”

21 września 2020 r. rusza rekrutacja do projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE  w Raciborzu – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

To okazja do poszerzenia Twoje wiedzy oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji  i uprawnień.

 TEGO nie możesz przeoczyć!

Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie!!!!!!!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich dokumentów

(ze strony www.ekonomikraciborz.pl lub z sekretariatu) i złożenie ich w sekretariacie szkoły do dnia 04 listopada 2020 r.

 

Do pobrania dla uczniów:

Informacje o projekcie

Regulamin projektu ZSE

Formularz zgłoszeniowy – uczeń ZSE

Ankieta rekrutacyjna – uczeń ZSE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika RODO

 

Do pobrania dla nauczycieli:

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel ZSE

Ankieta rekrutacyjna – nauczyciel ZSE

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika RODO

O projekcie

Ekonomik daje swoim uczniom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Ułatwia przyszłym absolwentom start na rynku pracy.

Rozpoczynamy drugą edycję projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu- etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  w ZSE  w Raciborzu. Wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 52 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 15 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów  i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zdobywania przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień i umiejętności, rozwijanie współpracy z pracodawcami m.in. w formie organizacji staży zawodowych, wizyt studyjnych oraz stworzenie warunków nauki zbliżonych do naturalnych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych. Poprawa efektywności nauki i przygotowanie przyszłych kadr pracowniczych adekwatnie do potrzeb pracodawców.  

Czas trwania projektu: 01.09.2020r.-31.12.2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu na stronie  www.ekonomikraciborz.pl

OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

JESTEŚMY NAJLEPSI WŚRÓD RACIBORSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!

Srebrna szkoła

e-Twinning

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY – MOJE MIASTO

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

KONKURS LITERACKO PLASYTCZNY „EKONOMIA ŻYCIA WEDŁUG EUFEMII RACIBORSKIEJ”

Projekt UE

Media o nas

Archiwa

Skip to content