Klasa 2a wzięła udział w społeczno-ekonomicznej TIK-owej grze terenowej „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne”. Organizatorem cyklu edukacyjnego z zakresu ekonomii społecznej był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego a dzisiejsze warsztaty poprowadził Pan Tomasz Pawłowski reprezentujący Fundację TRZECI.ORG z siedzibą w Gliwicach.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się ekonomia społeczna, w jakiej formie mogą działać podmioty ekonomii społecznej, jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z ich powstaniem a także czym są banki czasu.
Nauce towarzyszyła nutka rywalizacji pomiędzy zespołami, które pod presją czasu walczyły o miano zwycięzcy tworząc prezentacje, rozwiązując quizy i inne ciekawe zadania multimedialne.
W nagrodę za udział w projekcie otrzymaliśmy gry planszowe!