Uczniowie klasy 2a wzięli udział w warsztatachPoznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”, które poprowadził pan Tomasz Pawłowski z fundacji trzeci.org.

Te niezwykle ciekawe i  dynamiczne zajęcia pozwoliły uczniom dowiedzieć się czym jest ekonomia społeczna oraz jak ważną rolę w aktywizowaniu i wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pełnią przedsiębiorstwa społeczne. Do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym należą przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione i izolowane. Uczniowie poznali ustawy i rozporządzenia szczególnie ważne dla sektora ekonomii społecznej i formy prawne ich prowadzenia – fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itp. Dowiedzieli się na czym polega idea banków czasu i jak można spożytkować swoją wiedzę i umiejętności dla dobra lokalnej społeczności.

W nagrodę za aktywny udział w zajęciach otrzymaliśmy gry planszowe, które pomogą nam utrwalić zdobyta wiedzę i urozmaicić nasze lekcje.