Paweł Ptak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, pojechał do Krakowa spotkać się z Adrienne Körmendy, Konsul Generalną Węgier. – Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dotyczyło wstępnych ustaleń przyszłorocznej współpracy między naszą szkołą a podobną placówką na Węgrzech. Pani Konsul zadeklarowała swoją pomoc w znalezieniu odpowiedniej szkoły – tłumaczy dyrektor Ekonomika.

Adrienne Körmendy przyjęła również zaproszenie do Raciborza i w przyszłym roku szkolnym odwiedzi Ekonomik. Wówczas zostaną omówione szczegóły współpracy, dzięki której uczniowie Ekonomika w ramach realizacji projektu unijnego wymienią doświadczenia i pomysły z uczniami na Węgrzech.