Zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Powiatem Raciborskim a przychodnią medyczną AMICUS – MED sp. z o. o., uczniom naszej szkoły przysługuje dostęp do świadczeń ogólnostomatologicznych zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 32 415 48 90