Uczennica klasy Va  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Simona Bugdol została Laureatką  I miejsca „V Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”.  Finałowa gala konkursu filmowego dla młodzieży „Moja Wizja Zero” odbyła się  24 listopada 2023 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W świetle reflektorów gratulacje laureatom złożyli: Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz przedstawiciele współorganizatorów. Prezes Hadzik podziękowała autorom nagrodzonych filmów za to, że podjęli wyzwanie przedstawienia swojej Wizji bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie rolnym, pogratulowała kreatywności w interpretacji tematu i zaangażowane w jego realizację. Podkreśliła, że konkurs wykorzystuje potencjał twórczy młodych ludzi, ich niezwykłą pomysłowość, znajomość najnowszych technologii, ciekawość świata i chęć poszerzania wiedzy. Uczy również współdziałania i zaangażowania, często w grupach szkolnych, na rzecz tego szczególnego przedsięwzięcia. Dodatkowym wyróżnieniem dla młodych twórców była możliwość obejrzenia swoich filmów na dużym ekranie w obecności bliskich, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Po prezentacji wyróżnionych filmów, młodzi autorzy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów.

Współorganizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiegał pod patronatem medialnym TVP Info.