W dniach 11 – 14 września uczniowie klasy 2S o profilu mundurowym odbyli bardzo wymagające szkolenie taktyczno – wojskowe w Niedzicy. Nauka prowadzona przez instruktorów z firmy Kadet.pl obejmowała podstawowe zagadnienia szkoleniowe jednostek wojskowych z dziedziny taktyki – wspólnej dla wszystkich służb mundurowych. Uczniów zapoznano ze sprzętem specjalistycznym oraz pokonywaniem przeszkód terenowych pionowych i poziomych, a także transportem za pomocą sprzętu specjalistycznego. Instruktorzy wyposażyli uczniów w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych np. w górach, nad jeziorami, podczas zdarzeń losowych, itp. Nauka prowadzona była z wykorzystaniem atrap broni palnej oraz markerów Paintball z zakresu rozpoznania, topografii, maskowania, survivalu, walki ogniowej, szturmu i zasadzki. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu taktyk wojskowych i policyjnych.