Ze smutkiem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że w ubiegłym tygodniu odeszła wielce zasłużona dla naszej placówki osoba – Henryka Baranowska (1934 – 2022), która była  nauczycielem matematyki. Przez siedemnaście lat pełniła funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych, a od 1980 do 1988 roku, dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych. Doskonale wypełniane obowiązki przyniosły uznanie w postaci otrzymanych odznaczeń: Brązowego Krzyża Zasługi 1971, Złotego Krzyża Zasługi 1977, Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski 1988, Odznaki Honorowej  ‘Zasłużonej Ojczyźnie” 1975. Jej wyjątkowy takt, tolerancja wprowadzały atmosferę wzajemnego szacunku, serdeczności i zrozumienia, co było szczególnie znaczące, w trudnych latach osiemdziesiątych, a więc czasach stanu wojennego, represji komunistycznego aparatu władzy. Pani Dyrektor Henryka Baranowska potrafiła wtedy znaleźć stosowny balans, zachować się jak należy wobec wszystkich, co z pewnością nie było łatwe i wymagało wielkiej siły charakteru, wielkiej klasy. Żegnamy Panią Dyrektor Henrykę Baranowską, składamy kondolencje rodzinie i bliskim.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie ZSE w Raciborzu