Remigiusz Tyrański – uczeń oddziału IIID, kierunek technik logistyk, wiosną roku 2021 brał udział  w ogólnopolskiej  X edycji  Konkursu Młody Ekonomista na temat:

 „Gospodarka  światowa po pandemii COVID – 19”.

Konkurs został rozstrzygnięty na początku lipca bieżącego roku ze wspaniałą notą dla Waszego kolegi. Prezentacja Remigiusza  znalazła się w grupie 8 wyróżnionych prac konkursowych!

 Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone autorom ww. prac konkursowych podczas gali, która odbyła się 2 września 2021r. przy aktywnym uczestnictwie Pana Leszka Balcerowicza – polskiego polityka i ekonomisty, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

GRATULACJE !!!

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW