Damian Kowol – uczeń klasy IVh (opiekun: mgr Teresa Gorzalnik) zajął VIII miejsce w XIII Konkursie Języka Niemieckiego zorganizowanym przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Do pierwszej tury XIII Konkursu Języka Niemieckiego i Angielskiego przystąpiło dwustu uczestników. Test pisemny obejmował: część gramatyczno-leksykalną, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego oraz realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego. W oparciu o wyniki z części pisemnej zakwalifikowano do części ustnej dwudziestu uczestników. Część ustna konkursu, która odbyła się 8 stycznia 2020 r. miała formę rozmowy na jeden z wylosowanych tematów. Oceniana była swoboda wypowiedzi, wymowa, dobór słownictwa, strategie komunikacyjne oraz kompetencja lingwistyczna. Dziesięciu laureatów konkursu zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu-dr Jacka Pierzchałę. Serdecznie gratulujemy Damianowi i życzymy dalszych sukcesów 🙂