23 i 30 maja 2019r. uczniowie z klasy logistycznej i spedytorskiej naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu wraz z opiekunami p. Danutą Skurk i p. Martą Ogonowską. W trakcie wycieczki uczniowie mieli okazję zwiedzić linię produkcyjną, linie montażu, magazyny przyprodukcyjne oraz magazyny wyrobów gotowych. Jednak najciekawsze dla naszych logistyków i spedytorów były sposoby i organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych oraz urządzenia do transportu wewnętrznego.
Zespól Szkół Ekonomicznych w Raciborzu składa Dyrekcji Fabryki Kotłów S.A. w Raciborzu podziękowanie za umożliwienie  uczniom naszej szkoły zwiedzania zakładu.