Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły w Ekonomiku. W roku 2019 Święto Patrona Szkoły  –  Księżnej Eufemii Raciborskiej przypadło na 6 lutego.  To już po raz piąty, jak zauważył w swej wypowiedzi Pan Dyrektor Paweł Ptak, społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych  czciła pamięć znamienitej Piastówny. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele farnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. Akademia w auli szkolnej   przygotowana wraz z młodzieżą  przez siostrę Mirosławę Piasek uświetniła wydarzenie.  W gronie zaproszonych znaleźli się dyrektorzy raciborskich szkół, wicestarosta Marek Kurpis. Spośród zaproszonych gości głos zabrał wiceprezydent miasta Raciborza Michał Fita, który zauważył znaczący związek między charakterem szkoły a sylwetką Eufemii, którą nazwał średniowieczną ekonomistką. Odniósł się także o osobistych wspomnień związanych z Ekonomikiem.  Specjalnym gościem był Piotr Stefaniak – autor wielu publikacji poświęconych Świątobliwej Eufemii j i ziemi raciborskiej. Z wielkim sentymentem wspominał, że pierwsza  jego publikacja dotyczyła właśnie Zakonu Kaznodziejskiego w Raciborzu i właśnie w tym piastowskim mieście została wydana. Obchodom towarzyszyło przygotowanie przez młodzież kapsuły czasu, w której zgromadzono prezentacje klasowe „dla potomnych”. Po uroczystości, zwyczajowo, wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez wszystkich pracowników szkoły.