O tym, że klimat wpływa na rozmieszczenie roślinności na Ziemi uczniowie klasy 3H wiedzą z lekcji geografii, zdobyta wiedza teoretyczna została uzupełniona obrazem autentycznej roślinności podczas wycieczki do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach w dniu 19 grudnia 2018. Zainteresowane osoby pod opieką pani R. Gacki i pani U. Bigoś miały możliwość poznania okazów roślin pochodzących z strefy międzyzwrotnikowej i ich gospodarczego wykorzystania przez człowieka. Palmiarnia posiada również pawilon akwarystyczny z wydzielonymi zbiornikami ryb typowych dla: rzek Polski, Amazonii, Azji Południowo-wschodniej i Jeziora Tanganika.   

Dodatkowym atutem Palmiarni w tak mroźnym dniu była wysoka temperatura panująca w pawilonach a obfita zieleń zapewniła wszystkim uczestnikom chwilę relaksu.