Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Justyna Suchecka – przewodnicząca
Marian Kotala  – zastępca
Katarzyna Gawlik – skarbnik
Joanna Porwoł – sekretarz
Zuzanna Musioł – członek

Komisja Rewizyjna:
Zuzanna Leszczenko – przewodnicząca
Jolanta Kośmider – członek
Małgorzata Luda – członek