Gratulacje oraz dyplomy z rąk Dyrektora Pawła Ptaka otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów – Paweł Stępiński , uczeń klasy 4L, oraz Remigiusz Tyrański, uczeń klasy 3D.
 
Znaleźli się oni wśród najlepszych uczniów w naszym województwie. Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane uczniom uzyskującym wysoką średnią oraz promocję z wyróżnieniem. 
 
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!