W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych reprezentanci samorządu uczniowskiego pod opieką pani Barbary Szymczyny odwiedzili groby zmarłych pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych. Osób, które w tak niedalekiej przeszłości tworzyły nasza szkole  i dbały o dobre jej imię. 
Chcieliśmy w ten sposób oddać im hołd, okazać szacunek. Młodzież na każdym grobie zapaliła symboliczny znicz i złożyła kwiaty.
 

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie.

Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć…”