To projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z Komendą policji w Raciborzu, do którego my, jako szkoła, zostaliśmy zaproszeni.

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród młodzieży z obszaru województwa śląskiego świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancja, rasizm, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie. 20 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Ewą Rostek, p. Martą Benedykt oraz funkcjonariuszami raciborskiej policji p. Edytą Mazur, p. Łukaszem Gardasem i p. Dariuszem Szerszunowiczem, uczestniczyło w warsztatach w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu (Auschwitz Jewish Center Foundation). Podczas warsztatów uczniowie zdobywali wiedzę na temat negatywnych zjawisk społecznych (dyskryminacja, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, hejt w Internecie itp.). Integralną częścią warsztatów było również zwiedzanie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To niezwykle poruszający i ważny projekt, w którym nasi uczniowie mogli uczestniczyć. Mamy nadzieję, że już niedługo młodzież będzie się mogła podzielić z młodszymi kolegami i koleżankami doświadczeniami i emocjami, które towarzyszyły im podczas tego wydarzenia.