Regulamin Konkursu Cyfrowego dla uczniów:

„Cyfrowa Kartka Wielkanocna”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Cyfrowego na Świąteczną Kartkę Wielkanocną dla uczniów pt. „Cyfrowa Kartka Wielkanocna” jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3
 2. Cele Konkursu:
  a). propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych
  b). pobudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży
  c).
  rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności
  d). rozwijanie umiejętności korzystania z programów graficznych

   

 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2021 r.

   

 4. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 17.03.2021 r.

   

 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22.03.2021 r. na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu www.ekonomikraciborz.pl

   

 6. Dla zwycięzców I, II, III miejsca przewidziano atrakcyjne nagrody, dyplomy.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

 7. Konkurs adresowany jest do młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych.

   

 8. W konkursie biorą udział prace wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

   

 9. Kartka powinna tematycznie nawiązywać do obrzędów, tradycji Świąt Wielkanocnych.

   

 10. Kartka powinna zostać wykonana na komputerze w dowolnym programie do tworzenia grafiki.

   

 11. Kartka powinna zostać zapisana w jednym z podanych formatów: *.jpg, *.png, *.gif, *.pdf

   

 12. Format pracy max A5/148/210

   

 13. Kartka nie może zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.

   

 14. Plik z przesłaną kartką powinien być podpisany: imię i nazwisko, klasa.

   

 15. Można wykonać jedną pracę.

   

 16. Przekazane prace są jednoznacznie z akceptacją Regulaminu Konkursu.

   

 17. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres a.gonsior@ekonomikraciborz.pl

   

 18. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora Konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji i realizacji na inne cele. Autor prac wyraża zgodę na ich przetwarzanie.