W minionym tygodniu (8-11.12.2020r.) wszystkie klasy trzecie uczestniczyły w bardzo interesujących 3-godzinnych warsztatach w ramach projektu „#InternetSafety – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób w wieku 18-34” współfinansowanego ze Środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci wśród osób w wieku 18-34. Warsztaty przeprowadzono online na komunikatorze ZOOM przez trenerów: p. Łukasza Łoja, p. Annę Słanię i p. Macieja Malika. Odpowiedzialny za organizację warsztatów był Instytut Pracy i Edukacji w  Gliwicach oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

                Każdy z uczestników warsztatów został wyposażony w wiedzę na temat dbania o bezpieczeństwo swojej aktywności w sieci, kształtowania swojego wizerunku w sieci oraz rozpoznawania zagrożeń wynikających z cyfrowego obiegu treści, a także  otrzymał certyfikat oraz bezpłatny podręcznik „Bezpieczny w sieci”.