Świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaną wydane w dniu odbioru świadectwa ukończenia szkoły.