Mateusz Lasyk, uczeń klasy 3f naszej szkoły, 19 grudnia odebrał stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Alicji Bartkowiak, dyrektor rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty.
Mateusz znalazł się wśród najlepszych uczniów w naszym województwie.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.
Wręczenie stypendiów uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki z Mikołowa.
Gratulujemy 🙂