W piątek 18 października bieżącego roku 4 klasy pierwsze (1E, 1H, 1R, 1L) wzięły udział w programie profilaktycznym rekomendowanym przez PARPe: „ARS-czyli jak dbać o miłość?” Młodzież aktywnie uczestniczyła
w warsztatach, podczas których dokonywała refleksji nad ważnymi dla nich wartościami. Założeniem Programu jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim, jaką jest miłość, natomiast  wolność i zdrowie są tu wskazywane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości a także zdrowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych
i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Warsztaty poprowadzili Urszula i Grzegorz Tokarczykowie, których mieliśmy przyjemność gościć w zeszłym roku szkolnym z programem „Archipelag Skarbów”. 

Program został zrealizowany dzięki współpracy z Wydziałem ds. Społecznych Urzędu Miasta Racibórz.