Dziś, 3 września br. w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Pan Dyrektor Paweł Ptak inaugurował nowy rok szkolny 2018/2019. Ekonomik wyłączony z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 stał się samodzielną placówką.