Jadwiga Bogacka – Główna księgowa
e-mail: j.bogacka@ekonomikraciborz.pl

Danuta Jasińska – Kierownik gospodarczy
e-mail: d.jasinska@ekonomikraciborz.pl

Bożena Jurkowska – Specjalista do spraw sekretariatu
e-mail: b.jurkowska@ekonomikraciborz.pl

Anna Szarmach – Specjalista do spraw kadr
e-mail: a.szarmach@ekonomikraciborz.pl