Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się we wtorek 5 lipca 2022r. o godz. 12.00 w auli szkolnej. 

Ponadto informujemy, że absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników) Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Załącznik 7