Z myślą o ukraińskich uchodźcach, Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował
o utworzeniu oddziałów przygotowawczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski.

Są one tworzone dla osób podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego bądź znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

W obecnej sytuacji funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych planowane jest w 2 szkołach: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kacprowicza (aktualnie uczęszcza już 11 uczniów) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej.

Ponadto, w przypadku większego zapotrzebowania nauką na poziomie ponadpodstawowym, dodatkowy oddział zostanie uruchomiony w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu.

Kontakt ze szkołami:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  w Raciborzu (ul Kasprowicza 11, tel.: 32 415 44 53, mail: 
  lo1@raciborz.com.pl)
 • Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
  w Raciborzu (ul. Wileńska 6, tel.: 32 415 46 54, mail: 
  sek@ckziu1.idsl.pl)
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych (ul. Gimnazjalna 3, tel.: 32 415 48 90, mail: sekretaria@ekonomikraciborz.pl).

– W oddziale przygotowawczym uczniowie będą realizować naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, prowadzoną według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form do realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą.

Jednocześnie informujemy, iż Powiat Raciborski zapewnia uczniom z Ukrainy bezpłatne przejazdy do szkół transportem raciborskiego PKS-u.

 


З думкою про українських біженців, Раціборзька Районна Рада прийняла рішення про створення підготовчих відділів в школах, які підпорядковані Раціборзькому районі.

Вони створені для осіб, які підлягають обов’язковому навчанню та не володіють польською мовою або володіють недостатнім рівнем для навчання.

В нинішній ситуації функціонування підготовчих відділів планується в 2 школах: в Комплексі Загальноосвітньому номер 1 в  Рацібожу по вул. Кацпровіча ( актуальний стан – бере участь вже 11 учнів), а також в Центрі професійно-технічної освіти номер 1 в Рацібожу по вул. Віленській.

Більш того, при більшій потребі науки на рівні вторинному, буде запущено додатковий відділ в  Комплексі Економічний шкіл по вул. Гімназіальній в Рацібожу.

Контактні дані до шкіл:

 • І Ліцей Загальноосвітній в Комплексі Загальноосвітніх шкіл номер 1 в Рацібожу (вул. Каспровіча 11, тел.: 32 415 44 53, mail:lo1@raciborz.com.pl)
 • Технікум номер 2 в Центрі професійнотехнічної освіти номер 1 в Рацібожу (вул. Віленьська 6, тел.: 32 415 46 54, mail: sek@ckziu1.idsl.pl)
 • Технікум номер 1 в Комплексі Економічних шкіл (вул. Гімназіальна 3, тел.: 32415 48 90, mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl).

 

– На підготовчому відділі учні будуть реалізовувати навчання згідно з основною програмою загальної освіти, яка ведеться згідно реалізованих в щколі програм навчання з достованням методик та форм до реалізації потреб розвитку та навчання , а також психофізичних можливостей учнів.

З ціллю отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатися беспосередньо з вибраною школою.

Водночас повідомляємо, що Раціборзька Районна Рада забезпечує учням безкоштовний проїзд до шкіл транспортом Рацібозького Автовокзалу.

 


Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ


Informacje dla uchodźców w trzech językach.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Ulotka informacyjna_PL

Ulotka informacyjna_RU

Ulotka informacyjna_EN

Ulotka informacyjna_UA

źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


4 marca 2022 – Rzeczy zebrane w naszej szkole w ramach pomocy Ukrainie zostały przekazane do punktu zbiórki, który znajduje się w Mechaniku. Dziekujemy wszystkim ♥️ prosimy o jeszcze, zbiorka nadal trwa!!!


Z objętej wojną Ukrainy każdego dnia przybywają do naszego kraju i regionu uchodźcy poszukujący schronienia.
Wielu z nas, poruszonych ich sytuacją, oferuje pomoc materialną, ale też udostępnia dach nad głową w postaci domu, mieszkania, czy pokoju.
Aby ta pomoc była skuteczniejsza, uruchomiony został specjalny dwujęzyczny serwis www.slaskiedlaukrainy.pl koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Osoby mogące ugościć uchodźców podają kilka informacji o tym kogo i gdzie mogą przyjąć oraz swoje dane kontaktowe, aby ułatwić bezpośredni kontakt ze sobą.
Nie jest to narzędzie dla samorządów czy instytucji, tylko prosta baza lokalowa przygotowana z myślą o mieszkańcach – prywatnych osobach, które chcą pomóc, a nie zawsze wiedzą jak zacząć.

źródło: lsi.slaskie


Przyłączając się do Polskiej Akcji Humanitarnej, Powiat Raciborski wspólnie z wszystkimi gminami kontynuuje swoje działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy.

Działa już adres e-mail: ukraina@powiatraciborski.pl pod którym możemy zaoferować zakwaterowanie lub inną formę pomocy. Od wtorku 1 marca Starostwo Powiatowe w Raciborzu uruchamia również możliwość przekazania pomocy rzeczowej dla poszkodowanych wojną obywateli Ukrainy.

Zbierane będą najpotrzebniejsze rzeczy:

 • żywność z dłuższym terminem przydatności (konserwy mięsne, rybne, pasztety, przetwory mięsne np. pulpety, klopsy, gołąbki, makarony, kasze, ryż, cukier, mąka, przetwory warzywne i owocowe, olej spożywczy),
 • środki higieniczne i kosmetyki,
 • łóżka polowe – składane z materacami (nowe),
 • pościel, koce, śpiwory, karimaty (nowe),
 • ubrania (nowe),
 • zabawki (nowe).

W powiecie raciborskim będą działać dwa miejsca zbiórek:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz

2. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz

Dary można przynosić (od 01 marca) w godzinach:

Pon – pt: 14.00 – 18.00

Sobota: 09.00 – 13.00

 

źródło: nowiny.pl

 


Zebraliśmy i przekazaliśmy fundacji na rzecz poszkodowanym Ukraińcom prawie 3 000 zł.

DZIEKUJEMY!


Od środy 2 marca br. przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Będzie też można uzyskać wsparcie w języku rosyjskim.

Dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:

– w godzinach 15.00– 22.00:

 • środa 2 marca
 • czwartek 3 marca
 • poniedziałek 7 marca
 • czwartek 10 marca
 • poniedziałek 14 marca
 • wtorek 15 marca
 • środa 16 marca
 • poniedziałek 21 marca
 • wtorek 22 marca
 • środa 23 marca
 • czwartek 24 marca
 • środa 30 marca

– w godzinach 22.00– 6.00:

 • piątek 11 marca
 • sobota 26 marca.

Źródło: Strona Rzecznika Praw Dziecka