W związku ze zorganizowaną akcją szczepień w szkołach informuję, że deklaracje chęci zaszczepienia można pobrać tutaj . Będą one także dostępne w sekretariacie szkoły. Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 8 września br.

Szczepienia dla naszych uczniów będą się odbywały w Punkcie Szczepień Powszechnych przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu  w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem można pobrać tutaj

Szczegółowe informacje nt. programu i materiały promocyjne dostępne są na stronie MEiN oraz kuratorium