W czwartek 27 maja 2021 roku podsumowaliśmy pierwszą mobilność, która odbyła się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy” realizowanego z programu Erasmus+.

Pragnąc upowszechnić rezultaty projektu uczestnicy przedstawili wykonane przez siebie prezentacje, w których pokazali przebieg swoich praktyk, miejsca ich wykonywania oraz wrażenia z odbytych wycieczek.  Oglądanie prezentacji przywołało wiele miłych wspomnień i wywołało uśmiech na twarzach uczestników i opiekunów projektu.

Jednak najważniejszym punktem spotkania było wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie i zdobyte kwalifikacje zawodowe i językowe.

Nasi uczniowie otrzymali:

– certyfikat Europass Mobilność

– certyfikaty potwierdzające udział w projekcie

– certyfikat potwierdzający ukończenie kursu języka hiszpańskiego

Jesteśmy pewni, że dokumenty te będą przydatne naszym absolwentom na rynku pracy i pomogą w znalezieniu ciekawej i satysfakcjonującej pracy

Zmienia życie ! Otwiera umysły!