W dniu 19.03.2021 odbył się etap wojewódzki Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada została przeprowadzona zdalnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w sali informatycznej ZSE. Zespół składający się z uczniów klasy trzeciej technika ekonomisty w składzie: Justyna Pluta, Aleksandra Wiktor i Karol Włodarczyk rywalizował z najlepszymi w województwie śląskim.