13 listopada klasy pierwsze: 1A, 1B, 1C, 1D uczestniczyły w warsztatach z programu profilaktyki zintegrowanej CUDER.

Program inicjował i wzmacniał refleksyjność wśród uczestników, wychodząc z założenia, że im bardziej uczeń refleksyjny, tym lepiej chroniony przed zagrożeniami. Największy nacisk w programie wywierany był na inicjowanie rozwoju sfery motywacji do dobrego działania. Główne wartości, na których bazował program to: prawda, miłość i wolność.

Bardzo szybko uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co kryje się pod tajemniczą nawą programu:

C-Ciało

U-Umysł

D-Duch

E-Emocje

R-Relacje

Trenerzy wskazywali na utrzymywanie harmonii i balansu pomiędzy w/w sferami jako gwarancji bycia dobrym człowiekiem.

Spotkanie poprowadzili trenerzy „Fundacji Wspomagającej Wychowanie ARCHEZJA”, których pasją i misją jest drugi człowiek.

Spotkanie z uczniami trwało 3 godziny lekcyjne i było podzielone na 3 części. Pierwsza zatytułowana: Kim jesteś?, druga traktująca o uzależnieniach behawioralnych, a trzecia mająca na celu podjęcie wyzwania zagrania w wielkoformatową grę pt.: „CUDER”.

Trenerzy pozostawili jeden „kieszonkowy” egzemplarz tejże gry na wyposażeniu szkoły, z której można korzystać np. na lekcjach wychowawczych. Gra jest dostępna u pedagoga szkolnego.

Warsztaty były ostatnim, zrealizowanym w 2019 roku, zadaniem w ramach współpracy z Wydziałem ds. Społecznych Urzędu Miasta Racibórz.