Dzisiaj w naszej szkole odbył się konkurs polskiej poezji patriotycznej pod hasłem „Ojców naszych ziemio święta… „ Celem konkursu było między innymi utrwalanie poczucia dumy narodowej i promowanie młodych talentów, a skierowany był do uczniów klas I-IV.
Konkurs cieszył się dużą popularnością, wzięło w nim udział 15. uczestników.
Jury złożone z pana dyrektora Pawła Ptaka i zespołu polonistów, w oparciu o przygotowany wcześniej regulamin wyłoniło czworo laureatów.
Jednakże komisja stwierdziła jednogłośnie, że poziom był niezwykle wyrównany.
Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni: laureaci otrzymają nagrody w postaci bonów i dyplomów, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie oraz oceny z języka polskiego za promowanie piękna ojczystego języka zaklętego w wybranych utworach poetyckich. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie apelu z okazji Odzyskania Niepodległości w dniu 13.11.2018. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.