W dniach 17 i 18 października br. młodzież wszystkich klas pierwszych uczestniczyła w warsztatach programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Program ten jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA.

Podczas dwóch dni intensywnej i owocnej pracy poruszone zostały bardzo istotne i aktualne zagadnienia takie jak: miłość, przyjaźń, seksualność człowieka, a także podejmowanie ryzykownych decyzji  determinujących całe przyszłe życie. Spotkanie poprowadzili profesjonalni trenerzy zajmujący się na co dzień szeroko rozumianą profilaktyką i socjoterapią .

Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się o warsztatach. Uczyli się jak poskramiać drzemiące w nich uczucia złości,  gniewu,  a także otrzymali proste przepisy na zbudowanie trwałej i wartościowej relacji z drugim człowiekiem. W sposób bardzo wyraźny młodzież otrzymała komunikat o niekorzystnym wpływie  środków psychoaktywnych na oswajanie i kierowanie wewnętrznymi siłami  i popędami. Wprowadzenie do swojego życia w młodym wieku środków psychoaktywnych i alkoholu powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie
z emocjami i nabywania umiejętności społecznych.

W programie wzięli udział także rodzice uczniów klas pierwszych i klas starszych oraz całe Grono Pedagogiczne.

Całość programu „Archipelag Skarbów” została sfinansowana  z budżetu Urzędu Miasta Racibórz w ramach współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z Wydziałem
ds. Społecznych.