Proszę zapoznać się z OWU naszych uczniów.

Młodzież uczęszczająca do naszej szkoły jest domyślnie objęta pełną ochroną ubezpieczeniową od 1 września. Rodzic ma czas na opłacenie składki do 30 września. Oznacza to, że nawet jeśli uczeń będzie miał nieszczęśliwy wypadek przed opłaceniem składki przez rodzica to będzie objęty pełną ochroną ubezpieczeniową.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Szkolne

OFERTA ZSE

Oświadczenie indywidualne