Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1.09.2021 r. o godzinie 9.00 w auli szkolnej ZSE. W uroczystości uczestniczą tylko uczniowie klas pierwszych. Pozostałe klasy kontaktują się ze swoimi wychowawcami.