Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. TYLKO dla klas pierwszych Technikum o godz. 9.00 na boisku szkolnym.
Po rozpoczęciu uczniowie przejdą do swoich klas wraz z wychowawcami. Przypominamy o odpowiednim stroju i zachowaniu środków bezpieczeństwa (na terenie szkoły należy dezynfekować ręce przy wejściu, założyć obowiązkowo maseczkę lub przyłbicę i zachować dystans społeczny).
Pozostałe klasy – ze względu bezpieczeństwa – nie uczestniczą w uroczystości i zostaną poinformowani przez wychowawców o planie lekcji i obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.