Wszystkie klasy zgłaszają się na egzamin maturalny wg harmonogramu:

 

Data egzaminu Oddział Godzina
   

08.06.2020 język polski,
09.06.2020 matematyka,
10.06.2020 język obcy,

4E 8.10
4R 8.20
4L 8.30
4h + uczniowie ubiegłoroczni 8.40

 

Na pozostałe egzaminy maturalne zdający zgłasza się odpowiednio wcześniej, tj. ok 50 min przed egzaminem.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

  1. Wejście do szkoły będzie możliwe tylko głównym wejściem od ul. Gimnazjalnej 3: obowiązkowo z zasłoniętymi ustami i nosem.
  2. Brama szkoły od ul. Reymonta będzie zamknięta.
  3. Przed budynkiem szkoły nie tworzymy tłumów zachowując między sobą ok. 2 m odległości.
  4. Po wejściu na teren szkoły i przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować ręce.
  5. Na teren szkoły można wnieść tylko przybory potrzebne i dozwolone podczas egzaminu. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, kurtek, maskotek itd.
  6. Dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej można odsłonić usta i nos.
  7. Po zakończonym egzaminie i wyjściu z sali egzaminacyjnej, zasłaniamy usta i nos i niezwłocznie opuszczamy teren szkoły tą samą drogą.
  8. Po wyjściu ze szkoły rozchodzimy się i nie tworzymy tłumu przed budynkiem szkoły.

 

Pozostałe zasady związane z bezpieczeństwempobierz

Harmonogram maturpobierz